”крањнськаEnglish
 ласичн≥ шрифти - найб≥льш попул€рний тип, використовуЇтьс€ дл€ друку класичних художн≥х твор≥в, газет, журнал≥в, наукових праць. ѕризначен≥ ч≥тко передавати текст при читанн≥ великоњ к≥лькост≥ друкованого матер≥алу, не стомлювати з≥р на€вн≥стю незначущих елемент≥в шрифту. “акож економно використовують прост≥р друкарського листка ≥/або економл€ть фарбу при друц≥.
–укописн≥ шрифти - велика категор≥€ куди вход€ть вс≥ шрифти виконан≥ вручну. —юди вход€ть кал≥граф≥чн≥ та шк≥льн≥ шрифти, шрифти виконан≥ пензликом, так зван≥ трешев≥ шрифти ≥ нав≥ть шрифти граф≥т≥.
ћашинописн≥ шрифти - сучасна оцифрована верс≥€ шрифт≥в, €к≥ використовувались в друкарських машинках. „асто в≥дтворюють не т≥льки сам шрифт, але ≥ стиль друку, з шумами, дефектами та нер≥вном≥рним в≥дбитт€м л≥тер на папер≥.
√отичн≥ шрифти - виникли та були попул€рними в Ќ≥меччин≥ ≥ ‘ранц≥њ в середин≥ ’≤ стол≥тт€. ¬живалис€ в Ќ≥меччин≥ до середини ’’ стол≥тт€. ’арактеризуютьс€ особливим рисами написанн€, висококонтрастн≥, трохи видовжен≥, ≥нод≥ незграбн≥.
—тарослов'€нськ≥ шрифти - адаптована електронна верс≥€ шрифт≥в що використовувались з час≥в  ињвськоњ –ус≥, в церковнослов'€нських книгах 17-19 стол≥тт€, в дореволюц≥йн≥й л≥тератур≥.
“рафаретн≥ шрифти - використовуютьс€ дл€ швидкого нанесенн€ великоњ к≥лькост≥ однакових надпис≥в. ¬икористовуютьс€ в промисловост≥, в≥йськов≥й справ≥, граф≥т≥. Ўироко в≥домий трафаретний напис Ђ√раждане! ѕри артобстреле эта сторона улицы наиболее опаснаї.
Ўрифти граф≥т≥ - рукописн≥ шрифти €кими неоф≥ц≥йно п≥дписують малюнки або створюють написи на ст≥нах. √раф≥т≥ добре в≥дом≥ ще з давн≥х час≥в. “ак, наприклад, жител≥ ѕомпењ писали на ст≥нах свого м≥ста про любов, секс та пол≥тику. ÷е п≥дтверджуЇтьс€ ви€вленими наст≥нними граф≥т≥ п≥д час розкопок цього стародавнього м≥ста. ¬ сучасному св≥т≥ слово граф≥т≥ асоц≥юЇтьс€ з добре в≥домими розписами будинк≥в, гараж≥в, л≥фт≥в, шк≥льних мебл≥в та ≥нше. ”крањнськ≥ граф≥т≥ шрифти €к≥ Ї на сайт≥ будуть в нагод≥ при оформленн€ стил≥зованого документу чи наст≥нних роб≥т.
ƒекоративн≥ шрифти - шрифти, що використовуютьс€ дл€ художнього оформленн€ найр≥зноман≥тн≥ших проект≥в. Ќа основ≥ декоративного шрифту дос€гаютьс€ в≥зуальн≥ асоц≥ац≥њ, передаЇтьс€ настр≥й та характер напису.
 онтурн≥ шрифти - в цю групу з≥брано вс≥ шрифти л≥тери €ких зображен≥ контуром, без внутр≥шньоњ заливки контуру основним кольором.
«н≥вечен≥ шрифти - один з тип≥в художн≥х шрифт≥в, €к≥ вигл€дають побитими, частково зруйнованими чи пон≥вечиними внасл≥док механ≥чноњ чи ≥ншоњ д≥њ над л≥терами.
ѕ≥ксельн≥ шрифти - шрифти, основою товщини л≥н≥й €ких Ї один п≥ксель. „исто п≥ксельний шрифт маЇ розширенн€ *.fon. ¬икористовуютьс€ в старих електронних табло, мон≥торах та ≥нших цифрових приладах.
Ўрифти, €к≥ зображен≥ художниками на п≥дкладц≥ пр€мокутноњ, круглоњ чи ≥ншоњ форми. ¬ такому стил≥ були виконан≥ стандартизован≥ вив≥ски назв магазин≥в та орган≥зац≥й в –ад€нському —оюз≥.
Ўрифти √ќ—“ - стандартизован≥ в –ад€нському —оюз≥ шрифти, €к≥ використовуютьс€ дл€ п≥дписуванн€ креслень та промисловоњ техн≥чноњ документац≥њ. ¬ цю категор≥ю також вв≥йшов стандартизований н≥мецький шрифт TGL 31034.
Bookmark and Share